Funkce aplikace

Výběrová galerie s náhledovými fotografiemi

Jedná se o hlavní funkci aplikace. Cílem je jednoduše poskytnout Vašim klientům možnost si zvolit, jaké fotografie od Vás chtějí upravit, popřípadě jak. Až si klienti vyberou, zašleme Vám email.

Ke sdílené galerii můžete přiřadit ceník, můžete vložit své logo, zakázat stažení, vložit informace pro klienta, nastavit platební údaje, vyexportovat fotografie, které si klient vybral, nahrát fotografie do galerie pomocí aplikace Lightroom a další hromadu možností, které aplikace nabízí.

Zároveň máte možnost si sami navolit, podle Vašich možností a potřeb, které funkce z placené části aplikace využijete. Aplikaci můžete tedy využívat zadarmo, doslova za pár korun, nebo si zvolit plné předplatné. Zároveň nejste vázání ročním předplatným, abyste měli cenu „levnější“.

Nabídněte tisk Vašich fotografií

Nabídněte Vašim klientům něco více než jen digitální data. Nabídněte jim možnost kvalitního tisku přímo z aplikace. Jednoduše nahrajte fotografie a odešlete odkaz, stejně jako u náhledové galerie.

Klienti si pak v již známém prostředí vyberou, které fotografie si přejí vytisknout, sami si navolí typ tisku, rozměry, adresu pro doručení, objednávku zaplatí a až bude tisk hotový, obdrží fotografie přímo domů. Vy se nemusíte o nic starat.

Nahrávejte fotografie jednoduše

Nechce se Vám exportovat fotografie z RAW formátu abyste je mohli nahrát? Nevadí. Náhledy Online umí zpracovat i RAW.

Nebo byste snad chtěli do aplikace nahrávat fotografie přímo z prostředí Lightroom? I na to máme řešení - náš plug-in, který Vám tuto možnost dává (dostupný jak pro Windows, tak macOS).

Hromadné sdílení jedné galerie

Nemusíte jednu galerii nahrávat vícekrát, abyste ji odeslali více klientům. Jednoduše vytvoříte libovolné množství odkazů pro sdílení. Každý odkaz je unikátní a navzájem se neovlivňují.

Stejně tak můžete vytvořit hromadný odkaz pro sdílení, který neumožnuje výběr fotografií, ale Vaši klienti si pomocí své emailové adresy vytvoří svůj vlastní. Toto můžete využít při focení výstav, plesů, skupinových akcí, školních tabel a podobně, kde nemáte kontakt na všechny zúčastněné.

Výběr fotografií v čestině, slovenštině a angličtině

Galerie pro výběr fotografií je přeložena do třech jazyků. Pokud Váš klient neumí česky, pohodlně si vybere například v angličtině.

Pokud tento jazyk nastavíte při vytvoření odkazu pro sdílení, aplikace pak s klientem komunikuje v tomto jazyce i pomocí emailů, pokud tuto funkci využijete.

Cenové balíčky

Můžete vytvořit Vaše cenové balíčky, které pak jednoduše přiřadíte ke galeriím. Nastavení balíčků je komplexní a umožňuje pokrýt snad všechny možnosti od placení za kusové fotografie, po hromadné slevy, akce typu „prvních deset fotografií zdarma“ a podobně.

Cenové balíčky můžete použít i pro extra služby. Například nabídku vlastního tisku a úpravu nad rámec služby.

Jako bonus můžeme zmínit, že ceníky podporují jak České koruny, tak evropskou měnu Euro. Tato měna se váže pro konkrétní ceník, nikoliv pro celý účet. Můžete tak cizincům nabídnout platbu v jejich měně, ale pro českou klientelu vést účty v našich korunách.

Platební údaje

Pro galerii můžete uvést Vaše platební údaje - číslo účtu a variabilní symbol platby. Pokud pro galerii využijete ceník, je Vašemu klientovi automaticky zobrazena informace o nutnosti za vybrané fotografie zaplatit požadovanou částku a je mu zobrazen QR kód pro provedení platby.

Exporty

Poté co si Váš klient vybere, které fotografie si přeje od Vás upravit nebo získat, máte několik možností jak tento seznam získat. Můžete využít rychlé filtry pro aplikace Lightroom, Photoshop, ale i Capture One. Výběr můžete, včetně komentářů od klienta, vybraných služeb a ceníku stáhnout jako PDF a archivovat.

Barevné nastavení vzhledu

Můžete využít barevné nastavení vzhledu aplikace nebo Vašich galerií a to nezávisle na sobě. Volit můžete mezi světlou a tmavou variantou.

Veřejný uživatelský profil

Máte k dispozici veřejný prostor, který je dostupný odkudkoliv z internetu a vede na něj odkaz z Vaší sdílené galerie - Váš profil. Zde můžete uvést informace o sobě, Vaše telefonní číslo, Instagram, Facebook a další údaje.

Kalendář fotografa

Spolu s veřejným profilem máte možnost využívat veřejný kalendář. V kalendáři můžete vytvořit Vaše fotografické události a klienti se na tyto události mohou jednoduše přihlásit bez jakékoliv registrace. Události můžete rozdělovat do kategorií, můžete uvést vlastní cenu k dané události, soukromý popis, který bude klientovi doručen v okamžiku potvrzení a tak dále.

V případě, že máte vlastní internetové stránky, je možné kalendář vložit pomocí iframe a klienti se mohou pohodlně přihlašovat přímo u Vás.