Co je nového

Zde naleznete informace o změnách, které službu vylepšují nebo opravují některé známé chyby.

26. 6. 2024
 • Provizní systém pro tisk fotografií.Fotograf, který nabízí tisk pomocí tiskové galerie v aplikaci a má v systému uvedeno IČO, může nyní získat provizi za tisk fotografií vyplacenou na svůj účet.
12. 6. 2024
 • Opraveno divné chování kolem ceníků pro ukončené výběry. Pokud je nyní výběr ukončen, je mu zapamatován původní ceník do té doby než dojde k jeho opětovnému otevření pro výběr. Toto zabrání při změně ceníku u galerie, která ještě nemá všechny výběry dokončené, ovlivnění již dokončených výběrů.
6. 6. 2024
 • Při vytváření rezervace na událost fotografa v jeho kalendáři je možné zadat telefonní číslo. Při vytváření události v kalendáři fotografa je možné zvolit, jestli toto číslo má být povinné nebo nikoliv.
29. 5. 2024
 • Automatické párování plateb pro Fio banku. Pokud fotograf využívá ceníky za výběr a služby v aplikaci a zobrazuje svým klientům platební údaje včetně variabilního symbolu, má nyní možnost automaticky přepínat aplikací ukončené výběry, které jsou zaplaceny klientem.
21. 5. 2024
 • Lze tisknout hromadné PDF i pro archivované galerie.
 • Oprava chyby kdy pro některé galerie nebylo možné vytisknout hromadné PDF z hlavní stránky.
1. 5. 2024
 • Oprava zobrazení fotografií a export do PDF - při exportu pomocí Lightroom plug-inu mohlo dojít k situaci, že se fotografie nezobrazovaly správně.
 • PDF příloha v e-mailu s potvzeným výběrem. - pokud má fotograf aktivováno zasílání e-mailu při ukončení výběru, je mu spolu s tímto e-mailem zaslán PDF export výběru.
3. 4. 2024
 • Pokud fotograf zvolil možnost zobrazení platebních informací, je klientovi po ukončení výběru zobrazeno dialogové okno s platebními údaji. Stejné okno je také zobrazeno, pokud se kdykoliv klient vrátí na tuto galerii a stav výběru je "Čeká se na platbu".
10. 1. 2024
 • Hromadné operace s galeriemi - fotograf může v přehledu galerií využít hromadné operace mazání galerií, popřípadě jejich archivaci.
10. 12. 2023
 • VOP fotografa - fotograf si může v nastavení aplikace vložit své VOP v DPF formátu. Tato VOP lze pak zobrazit v potvrzovacím okně při ukončení výběru klientem.
8. 12. 2023
 • Kontaktní e-mail fotografa - fotograf si může ve svém profilu nastavit kontaktní e-mail, který je poté zobrazen klientovi ve sdílené galerii nebo v e-mailové zprávě s odkazem na sdílení. Klient tak může kontaktovat svého fotografa.
5. 12. 2023
 • Fotograf si může zvolit, jestli se mají seznamy sdílených odkazů řadit podle data vytvoření nebo podle data ukončení vběru klientem.
 • V určitých situacích docházelo k tomu, že v potvrzovacím okně při ukončení výběru byla chybně zobrazena informace o již zaplaceném výběru.
2. 11. 2023
 • Oprava seznamu vybraných fotografií v e-mailu fotografovi (za určitých podmínek se mohlo stát, že seznam obsahoval duplicitní názvy).
 • E-mail s ukončenými sdíleními nyní fotografovi přichází hromadně za několik výběrů, pokud jich bylo ukončeno během hodiny více.
 • U příplatkových služeb lze zvolit, v jakém minimálním nebo maximálním množství mají být vybrány klientem. Takto lze nastavit, aby si klient pro jednu fotografii musel vybrat například kompletní balíček, ale pro jiné jen doplňkové služby.
26. 9. 2023
 • U seznamu sdílení je vidět předchozí stav, ve kterém se sdílení nacházelo.
 • U seznamu sdílení je vidět zda-li byl výběr někdy se stavu "zaplaceno".
 • Do PDF lze nyní vyexportovat všechna sdílení najednou (pro celou galerii), není tedy nutné exportovat každý odkaz po jednom.
25. 9. 2023
 • Update Plug-inu pro Lightroom - fotograf nyní může přímo přes náš Plug-in vyfiltrovat v prostředí Lightroom fotografie, které klient vybral. Není tedy nutné kopírovat filtr nebo pro fotografie přihlašovat do aplikace.
 • Drobné opravy kosmetického charakteru
15. 6. 2023
 • Hromadné založení událostí v kalendáři - fotograf může v kalendáři založit několik po sobě se opakujících událostí v rámci jednoho dne bez nutnosti tyto události zakládat po jedné.
4. 5. 2023
 • Nový typ sdílení - fotograf může sdílení označit jako "Výběr skupin". U totoho sdílení pak osoba, které je odkaz odeslán, musí vytvořit skupiny jednotlivých fotografií a vygenerovat k nim odkazy. Jednotlivé odkazy pak nevidí fotografie jiné skupiny. Navíc fotograf nevidí e-mail, na který byl tento odkaz pro skupinu odeslán. Toto sdílení je vhodné pro situace jako například focení škol nebo školek, kde fotograf nemůže (s ohledem na ochranu osobních údajů) získat e-mail na rodiče a zároveň je nutné, aby jednotliví rodiče neviděli fotografie jiného dítěte. Skupiny fotografií pak vytvoří (za fotografa rozdělí) škola a odkazy pro rodiče vygeneruje přímo.
 • Přidání slevy ke sdílení - fotograf může nyní u sdílení zadat procentuální slevu, která se automaticky odečte z ceny služeb.
 • Oprava několika kosmetických chyb.
3. 3. 2023
 • Nový typ galerie a s tím spojené rozšíření placených balíčků - do aplikace byla přidána Permanentní galerie. Tato galerie se od stávajících liší především tím, že má neomezenou dobu platnosti. Zůstane dokud ji fotograf nesmaže nebo nedojde k jejímu odstranění z důvodu změny předplatného. Galerie je vhodná pro situace, kdy svým klientům posíláme fotografie k inspiraci nebo k náhledu toho jak bude focení s námi vypadat. Nebo chceme od klienta, aby si vybral z typického vzorníku našich fotografií, které by si přál od nás vyfotit. Očekává se tedy, že fotografie v galerii se nemění nebo se mění jen velmi málo a jsou určeny širokému publiku. Galerie umožnuje výběr klientem, stejně jako normální sdílená galerie, ale nemá tak bohaté možnosti nastavení (ceník apod.).
 • Drobný redesign celé aplikace, hlavně galerie.
 • Možnost si zvolit světlý nebo tmavý vzhled galerie a celé aplikace. Tímto bylo zároveň odstraněno barevné nastavení galerie, které nebylo využívané.
 • Archiv PDF nyní obsahuje veškeré ukončené, archivované výběry a to i z galerií, které se poté fyzicky odstraní (expirací, nebo manuálně).
 • U sdílení je možno uvést, jakou částku již klient zaplatil (například v bonusu). Tato částka je poté odečtena od celké částky vygenerované ceníkem.
 • Upraveno nastavení účtu "Na zkoušku".
 • Oprava několika kosmetických chyb.
23. 2. 2023
 • Plug-in pro Ligtroom nyní umožnuje nahrávat fotografie i do galerií pro tisk.
16. 2. 2023
 • Opravena chyba při zakládání události v kalendáři s neomezeným množstvím účastníků.
 • K události v kalendáři je možné připsat cenu za událost.
14. 2. 2023
 • Fotograf nyní může vytvořit ve svém kalendáři registraci "za klienta". Toto je vhodné například ve chvíli, když se klient na událost domluví jiným způsobem než rezervací termínu v kalendáři.
13. 2. 2023
 • Přidáno univerzální logo (vodoznak). Pokud fotograf nemá v systému nahrán svůj vodoznak a zvolí, že galerie má mít vodoznak, je zobrazen vodoznak výchozí.
12. 2. 2023
 • Nabídka tisku přímo v aplikaci - fotograf/ka má možnost vytvořit galerii pro tisk, ze které si může klient přímo objednat tisk fotografií bez nutnosti asistence fotografa/y.
 • Úprava vzhledu výběrového okna v mobilním prohlížeči.
10. 1. 2023
 • Při otevření velkého náhledu fotografie v galerii stránka zůstane na své původní pozici.
22. 12. 2022
 • Fotograf si může nastavit jaké informace a v jakém pořadí se mají zobrazit v přehledu sdílení. A to jak na stránce s galeriemi, tak na samotné galerii.
18. 12. 2022
 • Veřejný kalendář fotografa - každý fotograf, který má uvedenou svojí "url zkratku" pro galerie, má možnost používat kalendář se svými událostmi pro rezervaci termínů focení od jeho klientů a zákazníků.
6. 12. 2022
 • K platebním údajům pro klienta je nyní možné doplnit poznámku k platbě, která se klientům zobrazí.
5. 12. 2022
 • Oprava zobrazení ceny klientovi při ceně za výběr vyšší jak 999 Kč.
30. 11. 2022
 • Platební informace pro klienta - Fotograf/ka může zadat platební informace pro galerii (číslo účtu, variabilní symbol). Pokud si klient vybere fotografie nebo příplatkové služby a cena za výběr je nenulová, jsou mu tyto informace zobrazeny včetně QR kódu pro platbu.
29. 11. 2022
 • Změna stránky s galeriemi - Byl změněn vzhled stránky se seznamem galerií pro fotografa. Sdílení jsou nyní přístupnější.
 • Opravy drobných chyb a nedostatků
17. 11. 2022
 • Stav zakázky/sdílení - Každé sdílení (odkaz na galerii pro klienta) má svůj vlastní stav, podle kterého fotograf pozná v jakém procesu se sdílení nachází a jejich historii. Některé stavy jsou automatické a řízené systémem, některé může fotograf změnit sám. Stavy pomohou fotografům udržet si přehled nad sdíleními.
 • Ceník je nyní možné zadávat s desetinnými čísly (například pro platby v Euro).
 • Opravy drobných chyb
11. 11. 2022
 • Update plug-inu pro export z Lightroom - V pluginu je nyní možné vybrat ceníky focení a služeb, pokud je fotograf používá, a přiřadit je nové galerii.
7. 11. 2022
 • Upravení galerie pro klienta. Pokud klient využije vícekrokový výběr, jsou mu po dokončení výběru v galerii zobrazeny všechny fotografie (ne jen ty, ze kterých měl možnost vybírat v posledním výběrovém kole). Zároveň jsou pro ukončené a archivované výběry ukryty kolečka pro rychlý výběr a nevybrané fotografie mají nastavenou průhlednost.
5. 10. 2022
 • Vyhledávání v Capture One - Fotograf si může zobrazit filtr pro aplikaci Capture One a rychle vyhledat fotografie vybrané klientem. Stejně tak mu tento filtr přijde e-mailem při ukončení výběru (stejně jako filtry pro LR a PS).
30. 9. 2022
 • Přímý export z Lightroom Registrovaný fotograf může nyní použít plug-in pro aplikaci Lightroom Classic, který umožňuje přímo exportovat (nahrávat) fotografie přímo z aplikace Lightroom Classic do aplikace Náhledy Online.
19. 9. 2022
 • Nastavení galerie pro klienty Registrovaný fotograf si může změnit barevné nastavení galerie, která se zobrazuje klientovi. Změna je možná v profilu fotografa.
10. 8. 2022
 • Veřený profil Registrovaný fotograf si může založit veřejný profil. Tento veřejný profil obsahuje informace o fotografovi. Založit nebo zrušit veřejný profil je možné z neveřejného profilu fotografa.
8. 8. 2022
 • Měna ceníků Pro ceníky výběru fotografií nebo příplatkových služeb je možné zvolit měnu "CZK" nebo "EUR". Veškeré ceny se pak klientovi i fotografovi zobrazují v nastavené měně (výběrová galerie, přehled cen, export do PDF apod.).
 • Ceník se v okamžiku archivace galerie zapamatuje a pokud jej fotograf v průběhu změní nebo odstraní, pro tyto galerie bude stále zobrazena původní cena a výběry zvolených služeb.
 • Fotograf může napsat informace pro klienta ve 3 jazycích. Tyto informace budou zobrazeny klientovi pokud zvolí daný jazyk v galerii.
 • V ceníku možné zvolit minimální počet fotografií, které mají být klientem vybrány.
 • Přidána sekce "Archiv". Obsahuje ucelený přehled na archivované galerie a dokončené výběry. Zároveň je odtud možné vyexportovat PDF s výběrem a zvolenými službami pro účely archivace.
1. 8. 2022
 • Účet na zkoušku Neregistrovaný fotograf si může založit účet na zkoušku, bez e-mailu, hesla, bez závazků. Tento účet má 3 denní platnost a není omezen z pohledu používání. Uživatel si tak může vyzkoušet aplikaci a rozhodnout se, zda registraci dokončí nebo nikoliv.
29. 7. 2022
 • Rychlé založení galerie. Fotograf může založit galerii na stiknutí jediného tlačítka z přehledu galerií.
 • Pro nahrání dodatečných fotografií do existující galerie již není potřeba otevírat nahrávací dialog, ale lze fotografie nahrát přímo v detailu galerie.
27. 7. 2022
 • Redesign celé aplikace a několik novinek.
 • Zákazníkovi je při potvrzení výběru zobrazena celková rekapitulace vybraných fotografií, včetně komentářů, ceny a příplatkových služeb.
 • Zákazník si může z ukončené nebo archivované galerie zobrazit rekapitulaci jako výše.
 • Informace o galerii pro zákazníka je nyní možné odeslat e-mailem nebo je zobrazit zákazníkovi v pop-up okně při návštěvě galerie.
 • Fotograf má nově možnost exportu výběru jako PDF pro účely archivace.
 • Fotograf má nově možnost nastavit některé další položky jako výchozí hodnoty pro novou galerii.
 • Do popisku galerie je nyní možné umístit tučně zvýrazněný text. Tento text je nutné zadat mezi znaky **. Například **toto bude tučné** se zobrazí klientovi jako toto bude tučné.
 • Jazykové mutace. Nyní si klient může zvolit jazykovou verzi stránky pro výběr fotografií. Pokud tuto jazykou verzi zvolí fotograf, bude komunikace pomocí e-mailů ze strany aplikace vedena v tomto jazyce.
23. 6. 2022
 • Zjednodušení výběru. Klientovi se pro nově vygenerovaný odkaz zobrazí zjednodušená možnost výběru fotografií (jednokolový výběr), který je méně matoucí. Neobsahuje ovládací prvky pro vícekrokové výběry. Nicméně je možné, aby si klient povolil vícekrokový (původní).
 • Oprava několika drobných vizuálních chyb
10. 6. 2022
 • Vylepšení ceníku. Ceník nyní funguje ve dvou režimech, které ovlivňují jak jsou počítány ceny za jednotlivé fotografie, pokud máte nastaveny položky v ceníku:
  • Položky výběrem: Starý způsob. Je vybrána taková položka ceníku, která odpovídá počtu vybraných fotografií (ostatní jsou ignorovány). Vhodné pokud chci udělat ceník stylem "množstevní sleva". Ceník funguje tak, že pokud mám například 3 položky, kde každá položka má jinou cenu za fotografii, vybere se pouze jedna položka (ta odpovídající počtu) a všechny fotografie jsou pak oceněny touto cenou.
  • Položky odečítáním: Postupuje se postupně, dokud se neurčí cena všech fotografií. Tj. postupně položka po položce. Prvně se vypočítá cena fotografií v první položce a pokud ještě zbývají další fotografie, aplikuje se druhá položka a tak dále. Toto je vhodné například pokud chcete prvních 10 fotografií dát zdarma (například jako TFP) a nechat si zaplatit až za 11. fotografii a dále.
6. 6. 2022
 • Možnost zobrazení ceníku u výběru. Fotograf si může v náhledu fotografií, které klient vybral zobrazit ceník s položkovým rozpisem jednotlivých cen.
5. 6. 2022
 • Možnost volby povinného výběru příplatkové služby. U galerie má fotograf možnost zvolit, že nebude možné dokončit výběr, pokud některá z fotografií nemá zvolenu alespoň jednu položku z příplatkových služeb. Toto je vhodné například pro situace, kdy fotografie je nutné odevzdat v tištěné formě a musíte tedy od klienta získat jakou chce velikost a jaký počet fotografií (například při focení škol a školek).
 • Byla mírně zvýšena přívětivost uživatelského rozhraní pro výběr fotografie klientem.
19. 4. 2022
 • Opravy chování orientace RAW souborů - při nahrávání RAW souborů docházelo ke špatné orientaci nahraných fotografií, tato chyba by měla být opravena.
14. 4. 2022
 • Hlavní odkaz - fotograf může odkaz ke sdílení galerie označit jako "hlavní". U tohoto sdílení pak není možné vybrat fotografie, ale klient si může nechat vygenerovat a na svůj e-mail odeslat odkaz, ve kterém si pak může standardním způsobem vybrat. Je to vhodné pro situace, kdy konečné klienty neznáme nebo jen nechceme generovat a rozesílat velké množství odkazů. Například při focení výstav, škol, plesů apod. Odkazy, které si vygenerují klienti se neovlivňují (klient A nevidí výběr klienta B).
17. 3. 2022
 • Fotograf má možnost manuálně archivovat galerii. Archivovaná galerie obsahuje pouze vybrané fotografie v ukončených výběrech a nepočítá se do limitu fotografií pro účet (stejně jako standardní archivovaná galerie).
16. 3. 2022
 • Fotografovi byla přidána možnost změny orientace fotografií a hromadné ostranění fotografií v galerii.
9. 3. 2022
 • Zvýšení uživatelské přívětivosti. Tlačítko pro načtení dalších fotografií bylo odebráno. Fotografie se nyní načítají plynule bez nutnosti kliknout na "Zobrazit další fotografie".
 • Opravena chyba, kdy se (v závislosti na použitém softwaru pro úpravu fotografií) některé fotografie nahrály špatně orientované.
24. 2. 2022
 • Vylepšené vizuální načítání galerie pro zákazníky.
8. 2. 2022
 • Za určitých podmínek docházelo k tomu, že se při nahrání fotografie nevygeneroval náhled a fotografie se poté nenahrála do aplikace. Tato chyba byla opravena.
28. 1. 2022
 • Personalizace sdílené galerie. Fotograf si může zvolit jméno, které se zobrazí na stránce sdílené galerie. Zároveň je možné zvolit si "přezdívku", která se zobrazuje v URL adrese sdílené galerie.
 • Stránka se sdílenou galerií nyní neobsahuje informace vztažené k samotné aplikaci. Jeví se tak více jako fotografova.
27. 1. 2022
 • Automatické prodloužení platnosti galerie. Fotograf získá, podle výše svého předplatného, automatické prodloužení galerie. Prodloužení funguje tak, že pokud pro galerii existuje alespoň jedno sdílení, které není ukončeno, dojde v den expirace k automatickému prodloužení platnosti. Galerie se poté chová, jako kdyby byla založena znovu (tj. posune se datum expirace a archivace podle aktuálního předplatného), ale zůstanou zachována veškerá (i ukončená) sdílení.
16. 1. 2022
 • Pokud fotograf/ka odešle odkaz k výběru fotografií prostřednictvím aplikace, bude klientovi na tento email odeslána upomínka, pokud výběr včas nedokončí a to 14., 7. a 3. den před ukončením platnosti galerie.
 • Je možné editovat sdílení galerie (název a e-mail klienta).
15. 1. 2022
 • Do popisku galerie je nyní možné umístit odkaz, který se clientovi zobrazí jako klikatelný.
 • Je možné zvolit, aby se při dokončení výběru klientovi zobrazila výzva k hodnocení Vaší práce, můžete tak získat zpětnou vazbu. Tato zpětná vazba je nepovinná.
10. 11. 2021
 • V galerii vybraných fotografií se fotografovi zobrazuje informace, kolikrát byl klientem v rámci odkazu zobrazen detail fotografie.
 • Drobné opravy vzhledu.
2. 11. 2021
 • Byly provedeny úpravy za účelem zrychlení aplikace.
 • Drobné úpravy ochrany proti stažení fotografií klientem.
13. 10. 2021
 • Byl zdvojnásoben čas, po který je galerie archivována. Tato změna je platná pouze pro nově založené galerie.
 • Fotograf může u galerie označit možnost "Již zaplaceno", která je vhodná pro situaci, kdy jste již za fotografování honorář obdrželi. Klientovi se poté zobrazuje místo "Neznámé ceny" informace o již zaplacené službě, což je méně matoucí.
11. 6. 2021
 • Fotograf si může pojmenovat sdílení pro svojí interní potřebu, aby se tak mohl zorientovat komu a jaké sdílení odeslal. Tento název je pak vidět v přehledu sdílení i v samotném seznamu vybraných fotografií a zároveň v e-mailu, který fotograf obdrží při ukončeném výběru.
24. 4. 2021
 • Změna možnosti nastavení vodoznaku. Nyní je možné, aby si fotograf/ka zvolil/a pozici vodoznaku ve fotografii a jeho velikost v poměru k fotografii.
 • Opravy několika drobných chyb.
13. 12. 2020
 • Nově je umožněno nahrávat RAW soubory. A to konkrétně formátů *.nef, *.arw, *.raf, *.cr2. Nahrávání je nicméně experimentální (vzhledem k povaze RAW souboru) a nemusí tedy vést k očekávánému výsledku. Pokud nahrání RAWu z nějakého důvodu nefunguje, stále je možnost nahrát fotografie formátu JPG jako doposud.
 • Opravy několika drobných nedostatků a chyb.
25. 11. 2020
 • Fotograf má nyní možnost zobrazit si ve své galerii fotografii ve velkém náhledu (podobně jako klient).
 • Klient může v režimu galerie na celou obrazovku fotografii vybrat nebo výběr fotografie zrušit pomocí klávesy "mezerník". Vedle toho stále může používat pro orientaci v galerii šipky na klávesnici doleva a doprava.
22. 11. 2020
 • Opravena chyba, kdy u galerie, která měla ceník, který neměl vyplněný maximální počet fotografií nešlo tuto galerii označit jako konečnou a výběr dokončit.
27. 10. 2020
 • Byla přidána možnost uplatnění bonusových kupónů k provedeným platbám. Fotograf má tak možnost získat bonusový kredit.
14. 7. 2020
 • Byla přidána nová funkcionalita pro podporu prodeje. Fotograf může u své galerie aktivovat prodej doplňkových služeb (například tisk fotografie, úpravu fotografie nad rámec balíčku apod.). Tuto službu si poté může zákazník vybrat v okamžiku výběru náhledové fotografie. Služba je aktuálně dostupná zdarma. Samozřejmostí je poté export vybraných příplatkových služeb při ukončení výběru zákazníkem.
 • Zákazník si může nechat zobrazit pouze vybrané fotografie v rámci hlasovacího kola.
10. 6. 2020
 • Přidána okamžitá platba pomocí kreditní karty přes zabezpečenou platební bránu.
31. 5. 2020
 • Do aplikace byla přidána možnost nastavení emailových notifikací. Uživatel si nyní může zvolit, které notifikace chce z aplikace přijímat a které považuje za zbytečné.
29. 5. 2020
 • Opravena chyba: Při označení fotografie tlačítkem "Vybrat fotografii" v prohlížení detailu fotografie došlo k vizuálnímu "zrušení výběru" již vybraných fotografií. Tyto fotografie se pak v prohlížení jevily jako nevybrané, ale ve skutečnosti byl výběr správně zachován.
28. 5. 2020
 • Přidána možnost zaregistrovat se a přihlásit se pomocí Google.
26. 5. 2020
 • Aplikace byla rozšířena o archivování galerií, pokud dojde k jejich expiraci. Archivace zachová galerii se všemi zmenšenými náhledy vybraných fotografií ze všech ukončených výběrů. Nestane se tak, že by fotograf přišel o seznam vybraných fotografií klientem nebo komentáře k fotografiím.
  • Archivovaná galerie neobsahuje velké náhledy fotografií,
  • u archivované galerie není možné vytvářet nové odkazy pro sdílení,
  • archivovaná galerie obsahuje pouze malé náhledy fotografií, které byly vybrány v ukončeném výběru,
  • délka archivace je závislá na úrovni balíčku "Maximální doba trvání galerie",
  • délka archivace je počítáná od data založení galerie,
  • fotografie v archivované galerii se nezapočítávají do limitu fotografií na účtu fotografa.
 • Do aplikace byl přidán filtr pro rychlé zobrazení ukončených galerií a expirujících galerií.
 • Fotograf/ka si může ke galerii přidat vlastní soukromé poznámky, které nejsou zobrazeny zákazníkovi.
19. 5. 2020
 • Klient (a i fotograf) může v náhledové galerii zkopírovat odkaz na konkrétní fotografii. Toto je vhodné například ve chvíli, kdy je potřeba nad nějakou fotografií vést diskusi mezi klientem a fotografem.
15. 5. 2020
 • Do aplikace byl přidán provizní program, ve kterém je možné získat bonus za pozvané fotografy. Více informací lze nalézt v "Moje peněženka" po přihlášení.
 • Byl výrazně upraven systém předplatného. Nyní je možné změnit nastavení balíčku ihned s platností od následující půlnoci a nečekat až na konec měsíce. Změna na konci měsíce je však nadále možná.
13. 5. 2020
 • Emailová notifikace, kterou obdrží fotograf při ukončení výběru klientem nyní obsahuje i kompletní filtr pro Lightroom a Photoshop a dále také výpis všech komentářů, které klient udělil vybraným fotografiím.
 • Fotograf, který využívá stejné nastavení pro galerie (popisek, chránění proti stáhnutí a logo) si nyní může tyto hodnoty nastavit jako výchozí ve svém profilu. Takto nastavené hodnoty se poté automaticky předvyplní při každém založení nové galerie.
9. 5. 2020
 • Nyní lze zobrazit aktuální výběr fotografií klientem ještě před tím, než klient výběr ukončí. Toto je vhodné například ve chvíli, kdy klient zapomene výběr ukončit a blíží se expirace galerie.
 • Seznam odkazů pro sdílení galerie lze nyní zobrazit i z celkového přehledu galerií, není tedy nutné otevřít detail galerie.
 • Galerie, u kterých je ukončen výběr klientem nebo doposud výběr ukončen není a blíží se jejich expirace jsou v přehledu galerií zvýrazněny.
 • Uživatel, kterému je dobit kredit na jeho účet, dostane o této skutečnosti informační email.